Vzdrževanje filtracije

Vzdrževanje filtracije

 

a.  Vzdrževanje filtracije sistema 1

 • Ugasnite bazen in ga odklopite iz napajanja
 • Odvijte pokrov filtra v nasprotni smeri urinega kazalca in potegnite ven košaro in filter
 • Očistite filter pod pritiskom z veliko vode oziroma ga potopite v čistilo
 • Vstavite filter, filter za večje delce in nato še pokrov filtra
 • Preverite ali je vse na mestu, vklopite bazen in vžgite filtracijo

 

b.  Vzdrževanje filtracije sistema 2

 • Ugasnite bazen in ga odklopite iz napajanja
 • Najprej odstranite zaščitno mrežo, odstranite zaščitno košaro in odstranite filter
 • Očistite filter pod pritiskom z veliko vode oziroma ga potopite v čistilo
 • Vstavite filter nato zaščitno košaro in potem še zaščitno mrežo
 • Preverite ali je vse na svojem mestu, vklopite bazen in vžgite filtracijo

 

c.  Vzdrževanje filtracije sistema 3

 • Ugasnite bazen in ga odklopite iz napajanja
 • Snemite pokrov, zaščitno mrežo in odvijte filter
 • Očistite filter pod pritiskom z veliko vode oziroma ga potopite v čistilo
 • Vstavite filter, vstavite zaščitno mrežo in pritrdite pokrov
 • Preverite ali je vse na svojem mestu, vklopite bazen in vžgite filtracijo.