Elektro namestitev in previdnostni ukrepi

Elektro namestitev in previdnostni ukrepi

Če so vam elektro namestitev in previdnostni ukrepi neznani, smo za vas pripravili nasvete kako se tega najbolj temeljito lotiti.

 • Bazen je narejen tako da zagotovi najvišjo varnost. Vendar, če je elektro povezava nepravilno povezana lahko pride do poškodbe uporabnika ali poškodbe opreme. Pazljivo sledite navodilom električne inštalacije.
 • Nastavitev elektro inštalacije, FID stikala in varovalke mora slediti nacionalnim varnostnim regulacijam
 • Kabel mora biti bakren z nazivno napetostjo od 500V
 • Napajanje mora zadovoljiti skupni potrebi moči
 • Napajanje za bazen mora imeti ločeno električno omarico brez dodatnih porabnikov priključenih na njo
 • FID stikalo in varovalke morajo biti postavljeni na enostavno dostopno mesto v skladu z varnostnimi regulacijami
 • Vse komponente morajo biti pravilno povezane
 • Vse elektro delo mora izvajati samo pooblaščeni električar
 •  

Namestitev napajalnega kabla

 • Ko se boste odločili za priklop samega bazena, prvo snemite
  stranice bazena in jih pazljivo shranite.
 • Odvijte vijake iz kontrolne enote in snemite pokrov.
 • Povlecite kable skozi pripravljeno luknjo za dovod kablov in jih povežite s pomočjo spodnje sheme.

OPOZORILO:

 • Obhod varovalke lahko povzroči poškodbe opreme in garancija se v takem primeru prekine.
 • Pustite dovolj dolg napajalni kabel in ga ne podaljšujte, ampak pustite kabel v enem kosu

                 

 • Bazen mora biti povezan na FID stikalo, ki ne presega 30
 • Vedno uporabljajte samo bakren kabel