Elektro namestitev in previdnostni ukrepi

Bazen je narejen tako da zagotovi najvišjo varnost. Vendar, če je elektro povezava nepravilno povezana lahko pride do poškodbe uporabnika ali poškodbe opreme. Pazljivo sledite navodilom električne inštalacije.